Waar moet je op letten bij een hijs en hefkeurmerk?

by handig5_wp
0 reactie

Tegenwoordig wordt er geen toezicht gehouden op de naleving van wetten en normen op het gebied van hijs- en hefmiddelen door de overheid. Hierdoor is er soms onzekerheid over de wet- en regelgeving. Om hier een eind aan te maken, is er een vereniging erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen opgericht. Dit was een initiatief van een aantal branchegenoten. De rol van dit keurmerk is dat keurbedrijven worden verenigd. Zo wordt de kwaliteit en deskundigheid gewaarborgd. Als gevolg weten klanten zeker dat ze voldoen aan de wettelijke zorgplicht op dit gebied.

Erkende keurbedrijven

Bedrijven worden dus erkend door vereniging erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen. Het doel van dit keurmerk is het veiligheidsniveau van hef- en hijsmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit wordt gedaan door de wettelijke normen en richtlijnen in praktijk te brengen. Deze wetten en richtlijnen zijn van toepassing op het keuren van hijs- en hefmiddelen, bijvoorbeeld bij de keuring van een loopkraan.

Voorschriften bij erkende bedrijven

De erkende keurbedrijven hebben toegang tot de werkvoorschriften van deze vereniging. Hierin staat voorgeschreven welke handelingen moeten worden uitgevoerd tijden een inspectie of keuring. Hierin zijn alle officiële regels en richtlijnen opgenomen. Bovendien wordt deze kennis aangevuld met ervaring binnen de branche. Het voordeel van erkende bedrijven is dat ze verplicht zijn om aan deze voorschriften te voldoen. Dit geldt voor alle werkzaamheden op het gebied van hijs- en hefmiddelen. Denk hierbij aan de levering, keuring en beproeving. De klant heeft dus garantie dat de wettelijke normen en richtlijnen worden nageleefd.

Waarom werken met een erkend keurbedrijf

Vroeger stond alles op het gebied van veiligheid in de wetgeving. Tegenwoordig is er geen duidelijkheid meer doordat er geen specifieke regels zijn. Zo is het verplicht op minimaal eens per jaar alle hijsmiddelen te laten inspecteren. Dit moet door een deskundige gedaan worden en het resultaat moet schriftelijk vastgelegd zijn. Echter is het onduidelijk hoe deze keuring moet verlopen. In de wet staat niet wanneer iemand deskundig is bijvoorbeeld. Ook staat er nergens waarop en hoe geïnspecteerd moet worden. Daarom is het tegenwoordig lastig om veiligheid te garanderen. Natuurlijk is er een zorgplicht, maar dit wordt pas achteraf getoetst als iets is misgegaan. Een erkend keurbedrijf maakt aan deze onzekerheid een einde. De zorgplicht wordt erg serieus genomen door de verenigingen. Hieraan wordt dus ook op juiste wijze invulling aangegeven.

Related Posts

Leave a Comment