Welke problemen kunnen verholpen worden met glastuinbouw?

Tuinders worden in de praktijk vaak geconfronteerd met verschillende problemen. Voornamelijk het vaak onvoorspelbare karakter van ons weer wil het kweken van bepaalde gewassen wel eens behoorlijk bemoeilijken. Binnen de sector van de tuinders kan er tegenwoordig dan ook worden vastgesteld dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van glastuinbouw. In dit geval worden de gewassen niet langer in de buitenlucht gekweekt, maar in een volledig gecontroleerde omgeving. Dit moet het onder meer mogelijk maken om bepaalde gewassen het hele jaar door te kunnen kweken. Er zijn aan deze manier van werken echter ook enkele niet onbelangrijke nadelen verbonden. Wanneer je graag meer over glastuinbouw wil te weten komen nodigen we je graag uit om je te verdiepen in de onderstaande informatie.

Ook in klimatologisch ongunstige omstandigheden bepaalde gewassen kweken

Elk land beschikt natuurlijk over haar eigen, specifieke klimaat. Hiermee vertellen we waarschijnlijk niets nieuws. Het is dat klimaat dat er echter voor kan zorgen dat bijvoorbeeld het kweken van bepaalde gewassen niet tot de mogelijkheden behoort. Op zich hebben de landen in kwestie dan nog wel de mogelijkheid om aan import te doen, maar dat draagt in het merendeel van de gevallen toch niet meteen de voorkeur weg. Glastuinbouw kan hier dan ook een meer interessante oplossing voor betekenen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die glastuinbouw te bieden heeft is het namelijk zo dat er toch een groot aantal gewassen lokaal kunnen worden gekweekt. Dit omwille van het feit dat de omgeving waarin ze gekweekt kunnen worden volledig controleerbaar is. Op deze manier kunnen er aan landen ook heel wat extra economische mogelijkheden worden aangeboden die ze voorheen nooit voor mogelijk had durven te houden.

Bepaalde gewassen het hele jaar door kweken is perfect mogelijk

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat het mogelijk wordt om bepaalde gewassen het hele jaar door te kweken. In het merendeel van de landen in de wereld is het onmogelijk om dit in de buitenlucht gerealiseerd te krijgen. Gelukkig biedt glastuinbouw op dat vlak een uitstekend alternatief aan. Door het zeer nauwkeurig kunnen controleren van de omstandigheden in de kassen is het namelijk mogelijk om het hele jaar door een bepaald gewas te kunnen kweken. Dit uiteraard ook wanneer de omstandigheden buiten zich daar niet helemaal toe lenen.

De voor glastuinbouw gebruikte kassen worden steeds beter

Aanvankelijk waren er nog verschillende nadelen verbonden aan het inzetten van glastuinbouw. Tegenwoordig is het zo dat, dat nog maar in veel mindere mate het geval is. Verschillende organisaties waaronder TNO hebben er bovendien voor gezorgd dat het toepassen van glastuinbouw alleen nog maar interessanter is geworden. Deze organisatie staat er dan ook onder meer om bekend een significante bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van economische kasconstructies. Aanvankelijk bestonden er nog bepaalde zorgen over het economische en milieuvriendelijke karakter van glastuinbouw. Het lijkt er nu echter naar uit te zien dat deze problemen met het oog op de toekomst zo goed als allemaal kunnen worden opgelost.

Related Posts

Leave a Comment