Wat moet je doen bij problemen met de fundering?

by handig5_wp
0 reactie

Problemen met de fundering komen bij veel mensen als een schok binnen. Het komt dan ook als een verrassing aan, niemand verwacht zoiets mee te maken met zijn of haar woning. Desalniettemin, een probleem met de fundering moet opgelost worden. Belangrijk is dat hiervoor een funderingsexpert ingeschakeld wordt. Je zou het zelf kunnen proberen, maar hier heb je zelf het materiaal niet voor. Bovendien moet er ook eerst vastgesteld worden wat de precieze oorzaak van de funderingsproblemen is. In dit artikel lees je alles over wat je moet doen bij funderingsproblemen.

Oorzaak laten vaststellen

Als eerste is het belangrijk dat de oorzaak vastgesteld wordt. Een fundering versterken zonder dat de oorzaak bekend is zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat de problemen weer terugkeren. Een funderingsexpert zal een uitgebreid funderingsonderzoek doen. Hier zal o.a. de oorzaak uitkomen. In Nederland zijn er 5 veel voorkomende oorzaken:

  • Bodemgesteldheid (inklinking van klei- of veengrond en het wegspoelen van de draagkrachtige grond)
  • Geconcentreerde belasting (één deel van de fundering wordt te zwaar belast, constructieve fout kan de oorzaak zijn)
  • Verschil in funderingstype (de woning staat op een ander funderingstype dan de uit- of aanbouw)
  • Vochtverlies (verdamping van grondwater of onttrekking van grondwater door bomen in de nabije omgeving)
  • Externe factoren (overmatig verkeer of zware bouwactiviteiten zorgen voor trillingen in de grond)

Het is dus belangrijk dat een funderingsexpert de specifieke oorzaak vaststelt, alvorens te beginnen een de herstelwerkzaamheden.

Herstelstrategie opstellen

Uit het funderingsonderzoek komt diverse informatie naar voren. Denk bijvoorbeeld aan informatie omtrent de constructie van je woning en eventuele aan- of uitbouw en gegevens over de fundering en belasting. Ook wordt er gekeken wat er nou in eerste instantie voor zorgde dat er problemen ontstonden met de fundering.

Dit alles wordt vervolgens samengevoegd in een rapport en er wordt een herstelstrategie op maat opgesteld. Alleen op deze manier kan er een duurzaam herstel van de fundering en eventuele ontstane schade plaatsvinden.

Schade herstellen

Nu er een duidelijk plan is kunnen we de fundering herstellen. Door middel van speciale palen wordt de fundering weer teruggebracht naar het oude niveau en hierop vastgezet. Hoeveel en hoe lang deze palen moeten zijn hangt weer af van het type fundering en hoe laag deze ligt.

Vervolgens kan eventuele ontstane schade hersteld worden. Denk bijvoorbeeld aan scheve vloeren, scheuren in de muur of klemmende deuren en ramen. Des te eerder je een funderingsexpert inschakelt bij het vermoeden van funderingsproblemen, des te meer kosten je uiteindelijk bespaart.

Related Posts

Leave a Comment