Bulkbelading en bulktransport

Bulktransport is eigenlijk de manier van verzenden van bulkmateriaal. Dit wordt bijvoorbeeld door vrachtwagens van de ene naar de andere locatie over de weg verplaatst. We spreken van bulkvracht of bulkbelading wanneer de artikelen die vervoerd worden niet verpakt zijn.

Deze artikelen in plaats van afzonderlijk verkocht juist verhandeld per volume of gewicht. Wanneer we het over bulkbelading hebben dan bedoelen we vaak vloeistoffen zoals benzine of olie of juist vaste stoffen zoals grond of grint. De apparatuur die voor bulkbelading nodig is dient zeer gespecialiseerd te zijn.

De belangrijkste taak van een bedrijf wat is gespecialiseerd in het vervoeren van bulk is bepaalde materialen van een productiegebied te vervoeren naar een verwerkingsbedrijf. Zodra de vracht hier is gearriveerd kan het product eventueel naar een andere distributieplaats vervoerd kunnen worden.

Het verschil tussen de apparatuur die voor bulkvervoer wordt gebruikt kan aanzienlijk zijn. Ten eerste dienen de vrachtauto’s die de bulk vervoeren volledig kunnen worden afgesloten. Zouden deze materialen in een open oplegger vervoerd worden, dan zouden ze eraf kunnen waaien.

Dit houdt dus in dat de vrachtwagens die voor bulktransport worden gebruikt in de meeste gevallen gemaakt zijn van staal met een speciale voering. Deze zijn vanzelfsprekend een stuk duurder in aanschaf dan normale vrachtwagens.

Bulkbelading laden

Wanneer er bulkbelading moet worden geladen zal dit er heel anders aan toe gaan dan wanneer er gewone belading vervoerd moet worden. Dit is zeker het geval wanneer het zogenoemde natte bulk betreft.

In dit geval gaat het over een vloeibaar product. Het is heel belangrijk dat deze lading tegen invloeden van buitenaf dient te worden beschermd. Het wordt daarom in containers geladen die volledig afgesloten kunnen worden. Vaak wordt dit met speciale slangen en kleppen gedaan.

Bij materialen zoals graan is het mogelijk om dit vanaf de bovenkant te laden. De vrachtwagen zal hiervoor onder een silo rijden waaruit het graan eenvoudig en snel in te vrachtwagen te laden is. Bij bulkbelading is het belangrijk dat dit op de juiste manier en snel gedaan kan worden.

De reden hiervan is dat bedrijven die bulkgoederen vervoeren vaak per kilometer rekenen. Voor langere afstanden gelden dus hogere tarieven. Ook het gewicht en het soort materiaal kunnen bij de prijzen voor het vervoer van bulkbelading een rol spelen.

De juiste materialen voor bulkbelading

Wanneer het om bulkbelading gaat is het met name belangrijk dat dit met de juiste materialen gedaan wordt. Omdat er een groot aantal verschillende soorten bulk bestaan is het nodig dat iedere stof op de meest optimale manier kan worden geladen. Dit maakt de belading niet alleen beter, het wordt ook goedkoper omdat de bulk sneller op plaats van bestemming zal zijn.

Ben je op zoek naar apparatuur voor bulkbelading? Op veenstratechnology.nl kan je hier alles over vinden. Ook voor specifieke onderdelen van bulkbeladingsapparatuur kan je bij Veenstratechnology terecht. Ook voor reparaties en optimalisatie van het proces is dit waar je moet zijn. Zo gaat het vervoeren, opslaan en verwerken van bulkgoederen een stuk sneller en beter.

Related Posts

Leave a Comment